Facebook
Dołącz do Świata Odkrywców w Naszym  przedszkolu

Przedszkole

W naszym przedszkolu pracuje kreatywna i dobrze wykształcona kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju, inspiruje  do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności dostosowując zadania do możliwości, potrzeb, zainteresowań i wieku każdego podopiecznego. Dba także o właściwy rozwój emocjonalny Państwa pociech, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, buduje serdeczną i przyjazną atmosferę.
Wychowawcy stymulują wszystkie strefy osobowości dzieci, dbają o ich harmonijny rozwój, a wykorzystując w trakcie zajęć i zabaw wiele pomocy dydaktycznych, uatrakcyjniają czas spędzony w przedszkolu.

Dzięki temu, że Przedszkole jest kameralne, wychowawcy doskonale znają swoich podopiecznych, co pozwala im dostosowywać zadania do możliwości, potrzeb, zainteresowań i wieku każdego dziecka. W swojej pracy wykorzystują najnowsze metody i formy pracy, a także współpracują ze specjalistami spoza przedszkola, co  umożliwia rozwijanie potencjału dzieci i doskonali ich talenty. Nasi podopieczni  korzystają  także z opieki psychologa - pedagoga, logopedy, instruktora gimanstyki korekcyjnej. Wszystkie podjęte przez nas działania mają na celu zapewnienie Państwa dzieciom opieki na najwyższym poziomie i nauczenia ich tego wszystkiego, co przyda się w dorosłym życiu.

Dyrektor administracyjny – radca prawny Klaudia Suchożebrska


mgr Marieta Jędrzejec - Dyrektor pedagogiczny  i  Nauczyciel wychowania przedszkolnego, prowadzi także zajęcia „Filozofowanie z dziećmi”)

Absolwentka Filologii Polskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Łódzkim. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi w różnym wieku. Przez wiele lat z sukcesem przygotowywała młodzież do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Obecnie zajmuje sie przede wszystkim pracą z dziećmi 5 i 6 - letnimi, które przygotowuje do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Ukończyła wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski, między innymi: "Techniki teatralne na zajęciach pozalekcyjnych", "Planowanie i organizacja procesu kształcenia z uwzględnieniem podstawy programowej". W pracy z dziećmi jest ciepła i opiekuńcza ale także wymagająca i konsekwentna. Uważa rozmowę z dziećmi oraz właściwie dobraną literaturę za bardzo ważny czynnik kształtujący osobowość młodego człowieka, dlatego w naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia "Filozofowanie z dziećmi". W Przedszkolu Świat Odkrywców czuwa także nad właściwym realizowaniem podstawy programowej oraz prowadzeniem dokumentacji oświatowej placówki, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych.

 mgr Monika Bengueddah: - Psycholog i pedagog – nauczyciel w grupie starszaków (Tropiciele)  - prowadzi również zajęcia sensoryczne, uspołeczniające i arteterapię. Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Przedszkole > opieka psychologiczna > nasz psycholog.

 mgr Dagmara Karwalska:  Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Naucziciel wychowawca w grupie młodszej (Podróżnicy) . Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi na kierunku Pedagogika, specjalność: Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno - korekcyjną oraz studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Odbyła szkolenie z zakresu Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz. Jest miłośniczką zdrowego i aktywnego stylu życia. Sport towarzyszył Jej od najmłodszych lat. Już w szkole podstawowej trenowała siatkówkę w Łódzkim Klubie Sportowym a jej marzeniem jest przebiegnięcie maratonu.

Lektor języka angielskiego - mgr Monika Bengueddah

Psycholog-pedagog z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych z języka angielskiego, zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. Posiada Certificate in Advanced English, a przede wszystkim praktyczne umiejętności posługiwania się językiem. W pracy wykorzystuje różnorodne metody aktywizujące, pobudzajace wszystkie zmysły, dzięki czemu dzieci uczą się poprzez zabawę, w sposób naturalny - tak, jak języka ojczystego. Entuzjazmem i miłością do angielskiego stara sie zarazić dzieci.

Lektor języka hiszpańskiego - mgr Marta Załuga

Absolwentka Pedagogiki Kultury Fizycznej i Zdrowotnej na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada Certyfikat DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera - Dypolm z Hiszpańskiego jako Języka Obcego). Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Polsce ale również w Hiszpanii. Języka hiszpańskiego naucza przede wszystkim poprzez zabawę i współpracę między dziećmi przez co nauka staje się przyjemna i naturalna. Praca z dziećmi jest dla niej na pierwszym miejscu pasją co sprawia, że z przyjemnością rozwija językowe talenty i umiejętności dzieci.

Logopeda - mgr Anna Znyk

Pedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopeda, oligofrenopedagog.

Rytmika z nauką gry na instrumentach

Organizacją i prowadzeniem zajęć muzycznych w naszym  przedszkolu zajmuję się Firma BOOMBA, reprezentowana przez Magdalenę Kusiak.  Firma Boomba zajmuje się m. in. prowadzeniem zajęć rytmicznych w przedszkolach i żłobkach oraz prowadzeniem audycji muzycznych na terenie województwa łódzkiego. Firma posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów rytmików, logopedów oraz choreoterapeutów. Zajęcia muzyczne, uwrażliwiają na odbiór świata muzyki i wprowadzają dzieci do zaczarowanej krainy instrumentów muzycznych, oraz stanowią syntezę kształcenia umiejętności muzycznych, podstawowej wiedzy o muzyce, poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie.

Spotkania realizowane są w oparciu o autorski program zajęć, zabawy muzyczne animatorów Klanzy, Metodę C. Orffa oraz B. Strauss. Na zajęcia składają się m. in. ćwiczenia słuchowe, rytmiczne, słuchanie i śpiewanie piosenek, zajęcia emisyjne, dykcja, tańce ludowe oraz współczesne z różnych regionów świata, ćwiczenia i zabawy ruchowe. Podczas zajęć dziecko rozbudza w sobie emocjonalny stosunek do muzyki, wyzwala tendencję do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej poprzez formy  ruchowo - muzyczno - słowne, kształtuje harmonijny rozwój psychofizyczny ze szczególnym uwzględnieniem zdolności muzycznych.

Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie „żywych” instrumentów co stanowi najbliższą formę kontaktu dziecka z muzyką. Prowadzone są w myśl zasady – zabawa przez naukę, nauka przez zabawę.

mgr Katarzyna Tłuczek – Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej na kierunku Pedagogika, specjalność: psychopedagogika (studia licencjackie) i pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (studia magisterskie). Nauczyciel wspomagający, terapeuta pedagogiczny, psychopedagog, wieloletni trener rozwoju osobistego. Jest instruktorem improwizacji ruchowej i symboliki ciała ( Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen). Ukończyła wiele kursów m.in. z zakresu choreoterapii, Teatru Tańca, pracy z ciałem, metod relaksacji. Jej pasją jest ruch, taniec, a także gimnastyka umysłu.

mgr Marta Hokoszewska -  pedagog. Asystent nauczyciela w grupie najmłodszej – Światłoludki. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu, ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności: Pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej oraz specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia – studia licencjackie (Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi). Obecnie w trakcie studiów podyplomowych, na kierunku: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu). Odbyła szkolenia w zakresie: „Trening kreatywności w rozwoju osobistym”, „O powstawaniu i rozwiązywaniu konfliktów” oraz „Od podstaw do zrozumienia” Cykl warsztatów wprowadzających do komunikacji empatycznej według Marshalla Rosenberga. Lubi podróże, poznawać inne kultury, ludzi i ich zwyczaje, czym stara się zarazić dzieci w przedszkolu.

Katarzyna Twardowska. Asystent nauczyciela w grupie młodszej ( Podróżnicy ). Studentka Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Absolwentka Państwowej 6-letniej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Praca z dziećmi jest dla niej pasją, czerpie z niej wiele radości, satysfakcji i mnóstwo pozytywnej energii. Realizuje swoje działania poprzez zabawę, łatwo nawiązuje relacje z dziećmi, dzięki czemu przyswajają one nabytą wiedzę w sposób naturalny.

Jest miłośniczką muzyki, gra na skrzypcach, uwielbia zwierzęta i grę w siatkówkę. Zawsze otwarta i gotowa na nowe wyzwania, kocha ludzi, umie ich słuchać, zawsze służy pomocą i życzliwością.

mgr Izabela Pyszka - Walczak

Absolwentka Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie studentka Uniwersytetu Warszawskiego na Kierunku Pedagogika Małego Dziecka. Od lat pracuje z dziećmi w różnym wieku. Jako instruktor harcerski przekonana o wartości ciągłego samorozwoju – ukończyła i uczestniczy w licznych kursach – m.in. wychowawców i liderów harcerskich, pedagogiki zabawy, mediacji, obserwacji dzieci pod kontem zaburzeń sensorycznych, kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, praktycznym kursie pierwszej pomocy. Jest ciekawa świata, zaangażowana i ambitna - lubi się uczyć nowych rzeczy. Swoją energię dzieli między życie rodzinne, pracę w przedszkolu, prowadzenie kolejnej gromady zuchowej, służbę instruktora harcerskiego (m.in. koordynację projektów edukacyjnych i kulturalnych, opracowywanie materiałów programowych i szkoleniowych, pracę w zespołach instruktorskich, pisanie do wydawnictw, fotografowanie) oraz studia. Od wielu lat w czasie wakacji prowadzi fabularyzowane kolonie zuchowe.

W edukacji dzieci szczególnie ceni sobie pracę z wartościami, naukę przez zabawę w kontakcie z przyrodą. Jest zwolenniczką korczakowskiego podejścia do dzieci. Jednocześnie interesuje się nowymi nurtami w edukacji.

Milena Zajdel

Magdalena Wójcik - Nauczyciel języka francuskiego we wszystkich grupach oraz nauczyciel wspierający w grupie najstarszej (Tropiciele). Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku filologia romańska z językiem rosyjskim (specjalizacja pedagogiczna). Odbyła szkolenie doskonalące "Jak poradzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu". od lat pracuje z dziecmi, prowadząc zajęcia animacyjne. W przedszkolu prowadzi również zajęcia z języka rosyjskiego i zajęcia kompensacyjne.

Joanna Bednarska - pomoc nauczyciela w grupie najmłodszej (Światoludki). Studentka Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Pegagogika, specjalność: Edukacjia wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim. Prowadzi zajęcia kompensacyjne oraz zabawy z językiem angielskim. Zawsze uśmiechnięta i pomocna, uwielbia pracę z dziećmi.