Facebook
Dołącz do Świata Odkrywców w Naszym przedszkolu

Przedszkole

 W naszym przedszkolu prowadzona jest stała opieka psychologiczno-pedagogiczna wszystkich podopiecznych. Obejmuje ona szerokie spektrum różnorodnych oddziaływań: zajęcia grupowe i indywidualne, obserwację, diagnozę. Bacznie czuwamy nad sferą psychologiczną, w szczególności nad rozwojem poznawczym, emocjonalnym oraz społecznym dzieci. Tworzymy optymalne warunki do rozwoju osobowościowego i intelektualnego. Dbamy o zachowanie równowagi między tworzeniem indywidualności i nabywaniem umiejętności społecznego współdziałania.

Zajęcia grupowe

 

TEATRALNY KOLAŻ

Cele zajęć Metody pracy Przykładowe tematy
 • Budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości u dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
 • Nabywanie umiejętności autoprezentacji.
 • Kształtowanie empatycznego zrozumienia.
 • Rozwój samoświadomości emocjonalnej.
 • Kształtowanie konsekwencji w działaniu.
 • Rozwijanie ekspresji emocjonalnej dziecka.
 • Zaspokajanie potrzeby samorealizacji.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Mandale.
 • Malowanie dziesięcioma palcami.
 • Masa solna.
 • Scenki tematyczne.
 • Origami.
 • Malowanie na szkle.
 • Kolaż.
 • Ćwiczenia intonacyjne.
 • Ćwiczenia mimiczne.
 • Gry dramowe.
 • improwizacje;
 • inscenizacje;
 • Ludzie do ludzi.
 • Lustro i mistrz.
 • Iskierka.
 • Energia grupy.
 • Taniec improwizowany.
 • Marionetki.
 • Malowane dźwięki.
 • Apaszkowa improwizacja.
 • Mazinga.
 • Mówię rękoma.
 • Śmieszne miny.
 • Relaksacja.
 • Mówimy jak…..
 • Hula-hop.
 • Aleja sław.
 • Gorący przedmiot

 

WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ…

Cele zajęć Metody pracy Przykładowe tematy
 • Pobudzanie aktywności.
 • Pobudzanie rozwoju intelektualnego.
 • Nabywanie samokontroli.
 • Rozwijanie wrażliwości zmysłowej dzieci.
 • Rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwój motoryki małej i dużej.
 • Rozładowywanie energii.
 • Stymulacja polisensoryczna.
 • Siłowanie.
 • Nalewanie i przesypywanie.
 • Malowanie dłońmi, stopami.
 • Obserwacje ukierunkowane.
 • Zabawy grupowe.
 • Dotykowe pudełko.
 • Naleśnik.
 • Tor przeszkód.
 • Jak pachną pory roku?
 • Ciepło-zimno
 • Kolorowe smaki.
 • Oblężenie zamku.
 • Świat pod stopami

 

W GRUPIE RAŹNIEJ

Cele zajęć Metody pracy Przykładowe tematy
Nabycie i rozwój umiejętności społecznych, w szczególności:
 • Nabywanie umiejętności wchodzenia i  podtrzymywania interakcji.
 • Zintegrowanie dzieci.
 • Nabycie umiejętności współpracy, współdziałania, rywalizacji.
 • Internalizacja norm grupowych.
 • Wzrost wrażliwości interpersonalnej.
 • Nabycie umiejętności adekwatnego rozwiązywania konfliktów.
 • Nabycie umiejętności wyrażania opinii.
 • Zwiększenie efektywności komunikacji.
 • Nabycie umiejętności werbalizowania problemów i proszenia o pomoc.
 • Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w grupie.
 • Zabawy w parach.
 • Zabawy zespołowe.
 • Zabawy tematyczne.
 • Burza mózgów.
 • Rój pszczół.
 • Akwarium.
 • Kula śnieżna.
 • Wilczy dół.
 • Samochód.
 • Uważamy na siebie.
 • Kwadratura koła.
 • Tygrys, mysz i słoń.
 • Wieża.
 • Głuchy telefon.
 • Tratwa ratunkowa.

 

OBSERWACJA I INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

Obserwacja  dziecka w grupie rówieśniczej ma miejsce  podczas różnorodnych zajęć, pod kierunkiem analizy rozwoju poznawczego, emocjonalno-wolincjonalnego oraz społecznego. Polega na nawiązywaniu indywidualnego kontaktu z podopiecznym oraz oddziaływaniach psychologiczno-pedagogicznych optymalizujących   rozwój dziecka.

Obserwacja obejmuje m.in. następujące kategorie:

 • aktywność i uwaga;
 • kontakt z psychologiem i wychowawcą;
 • mowa i komunikacja;
 • zabawa;
 • kontakt z innymi dziećmi.

Interwencja psychologiczno-pedagogiczna obejmuje w szczególności indywidualny trening poznawczy, dostosowany do potrzeb dziecka.

Cele indywidualnego treningu poznawczego to:

 • rozwój pamięci;
 • rozwój uwagi;
 • rozwój wyobraźni;
 • rozwój percepcji;
 • rozwój myślenia;
 • rozwój zdolności manipulacyjnych i grafomotorycznych.

Dzieci sześcioletnie są również badane pod kierunkiem gotowości szkolnej.