Facebook
Dołącz do Świata Odkrywców w Naszym przedszkolu

Przedszkole

Opieka psychologiczno-pedagogiczna ukierunkowana na rodziców obejmuje przede wszystkim warsztaty psychoedukacyjne oraz konsultacje z psychopedagogiem.
Dzięki temu rodzice mają możliwość rozwijania swoich kompetencji wychowawczych, co sprzyja lepszej atmosferze rodzinnej oraz budowaniu pozytywnego obrazu siebie w roli rodzica.
Ponadto, indywidualne konsultacji stwarzają możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcia w trudnych sytuacjach związanych z dzieckiem.
Pamiętamy, że najlepszym miejscem dla rozwoju zdrowej osobowości dziecka jest rodzina, a rodzice to najważniejsze osoby w życiu Państwa dziecka. Dlatego też chcemy wspierać nie tylko naszych podopiecznych ale również rodziców.

Pomagając rodzicom, pomagamy dzieciom!

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

Warsztaty psychoedukacyjne mają na celu poszerzenie wiedzy oraz świadomości rodziców i opiekunów na temat rozwoju biopsychospołecznego dziecka. Wspierają nabywanie umiejętności wychowawczych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka. Pozwala to na budowanie konstruktywnych relacji z dzieckiem i lepsze zrozumienie jego zachowań.

Zajęcia odbywają się formie warsztatowej, łącza w sobie elementy wykładów z ćwiczeniami praktycznymi, wsparte są materiałem audiowizualnym.

Przykładowe zagadnienia poruszane w ramach warsztatów to:

 • Jak przygotować dziecko do przedszkola?
 • Lęk separacyjny czyli jak poradzić sobie z pierwszym rozstaniem z dzieckiem.
 • Rozwój procesów poznawczych dziecka.
 • Rozwój emocjonalny dziecka.
 • Jak kształtować motywację dziecka?
 • Jak pomóc dziecku w kontroli i wyrażaniu emocji.
 • Zachowania trudne u dziecka.
 • Rozwój społeczno-moralny dziecka.
 • Rola grupy rówieśniczej.
 • Jak rozmawiać z dzieckiem aby mówiło i słuchało.
 • Wspieranie dziecka w radzeniu sobie ze stresem i rozwiązywaniu trudności.
 • Rozwiązywanie konfliktów z dzieckiem.
 • Pobudzanie kreatywności dzieci.
 • Inne, zgodnie ze zgłaszanymi propozycjami i potrzebami rodziców

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA

Celem jest szczegółowe określenie problemu dotyczącego dziecka, wspólne poszukiwanie możliwych rozwiązań oraz planowanie konkretnych oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych. Zgodnie z oczekiwaniami rodziców, może obejmować analizę zachowań dziecka, które niepokoją rodziców, a także wsparcie informacyjno-instrumentalne dotyczące trudności wychowawczych. Konsultacje umożliwiają rodzicom również uzyskanie wsparcia emocjonalnego w sytuacji lęku separacyjnego. Spotkania pomagają m. in. w zrozumieniu dlaczego dziecko kłamie, nie słucha, przejawia tendencje unikowe; w odpowiedzi na trudne pytania ze strony pociech; w budowaniu adekwatnego obrazu siebie jako „wystarczająco dobrej matki” czy „wystarczająco dobrego ojca” (zamiast „idealnej matki, ojca”). Podczas konsultacji rodzice mają także możliwość poznania opinii czy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, zadania nurtujących pytań, porozmawiania na temat postępów swojego dziecka.

Konsultacje stanowią formę wsparcia rodziców i są realizowane na ich wyraźne życzenie. Prowadzone są w formie rozmów indywidualnych.