Facebook
Dołącz do Świata Odkrywców w Naszym  przedszkolu

Mini Żłobek / Klub dziecięcy

Rytm dnia w naszej placówce nadaje Ramowy plan dnia, jednak zawsze uwzględniamy indywidualne potrzeby dzieci.

Godzina Rodzaj aktywności – charakterystyka podejmowanych działań
7.30 - 8.30 Zabawy indywidualne i grupowe - zabawy integracyjne, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań
8.30 - 8.45 Poranna gimnastyka - Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela (zabawy: muzyczno-ruchowe, integracyjno-ruchowe, ruch przy muzyce
8.45 - 9.00 Przygotowanie do śniadania - czynności: higieniczne, organizacyjno-porządkowe, zwyczajowo-kulturowe
9.00 - 9.30 Śniadanie
9.30 - 10.00 Czynności higieniczne i organizacyjno - porządkowe
10.00-10.15 Język angielski w formie zabawy
10.15 - 11.45

Zajęcia  dydaktyczne w sali zabaw - zabawy: przy muzyce, ruchowe, taneczne,  konstrukcyjne, manipulacyjne, rozwijające mowę, ćwiczące koncentrację uwagi, kształtujące umiejętność współdziałania, rozwijające kompetencje komunikacyjne, zajęcia plastyczne.

Zajęcia w ogrodzie - indywidualne, grupowe lub zespołowe zabawy ruchowe, swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, gry i zabawy sportowe.

11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne, organizacyjno - porządkowe, zwyczajowo - kulturowe
12.00 - 12.30 Obiad
12.30 - 12.45 Przygotowanie do odpoczynku - czynności higieniczne, organizacyjno - porządkowe
12.45 - 14.30 Odpoczynek - relaksacja - słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie czytanych bajek, spanie
14.30 - 14.45 Pobudka, przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczne i organizacyjno - porządkowe
14.45 - 15.15 Podwieczorek
15.14 - 15.30 Swobodna zabawa