Kadra "Świata Odkrywców" - Przedszkole Prywatne Łódź
Prywatne Przedszkole Łódź Górna Prywatne Przedszkole Rzgów Prywatne Przedszkole Ksawerów

Nasza kadra została dobrana pod kątem kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych. Pracują u nas nauczyciele wyróżniający się pasją do wykonywanego zawodu i predyspozycjami do pracy z dziećmi. Dzięki temu dzieci mają zapewnioną doskonałą opiekę osób, które traktują je w indywidualny sposób a czas spędzony w przedszkolu jest ciekawy i atrakcyjnie przygotowany.

Nasi nauczyciele dobierają sprawdzone programy nauczania, jak również poszukują nowoczesnych metod pracy oraz doskonalą systematycznie swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach. A wszystko po to, by dzieci powierzone nam w opiekę miały zapewniony atrakcyjny nowoczesny program nauczania i z radością przekraczały progi naszego przedszkola każdego dnia.

Zapoznaj się z naszymi autorskimi programami: Obieżyświat i Mały Przyrodnik w Przedszkolu Językowym Świat Odkrywców.

NASZA KADRA:

mgr Żaneta Jędrzejewska
- Dyrektor

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel języka angielskiego i logopeda. Ukończyła Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie wychowania przedszkolnego i w zakresie nauczania początkowego.
mgr Katarzyna Tłuczek
- Nauczyciel

pedagog, psychopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, trener oświaty
Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej na kierunku Pedagogika o specjalności: Psychopedagogika (studia licencjackie) oraz Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (studia magisterskie), a także studia podyplomowe na kierunku: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu) oraz Terapia Pedagogiczna (WODN). Wieloletni trener rozwoju osobistego. Autor programów szkoleniowych dla kadry oświatowej oraz trener oświatowy. Jest instruktorem improwizacji ruchowej i symboliki ciała ( Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen). Ukończyła kurs I stopnia: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”. Odbyła liczne kursy trenerskie oraz szkolenia m.in. z zakresu choreoterapii, Teatru Tańca, pracy z ciałem, metod relaksacji, neurodydaktyki, czy kreatywności. Jej pasją jest ruch, taniec, gimnastyka umysłu oraz nauczanie przyjazne mózgowi.
mgr Milena Zajdel
- Nauczyciel

pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk o Wychowaniu, ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika, w specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika, w specjalności pedagogika wieku dziecięcego. Ukończyła również kursy doskonalące: „Pedagogika zabawy”, „Terapia ręki” oraz „Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym”. Praca z dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi, to dla Pani Mileny źródło radości. Pamiętając jak ważna jest adaptacja w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu, czuwa nad tym, by przebiegła ona jak najłagodniej, w radosnej i komfortowej dla dziecka atmosferze.
Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na kierunku "Edukacja dziecka zdolnego".
mgr Justyna Kisiel
- Nauczyciel

pedagog, lektor języka angielskiego
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Filologia angielska. Doświadczenie zawodowe zdobyła w szkole językowej “Alma”, gdzie prowadziła zajęcia z młodszymi i starszymi dziećmi. Ukończyła kursy doskonalące: “Storytelling w edukacji”, “ Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga” oraz “ Jak poskromić złośnika w szkole i przedszkolu”. Jej pasją są języki obce, czytanie książek i spacery.
Karolina Barczyńska
- Nauczyciel

pedagog, lektor języka angielskiego
Absolwentka studiów licencjackich na kierunku psychopedagogika. Doświadczona pedagożka z zakresu pedagogiki intuicyjnej, która przez osiem lat pracowała w norweskim przedszkolu. Posiada certyfikat z języka angielskiego na poziomie Advanced. Ukończyła wiele szkoleń w zakresie metod nauczania i wciąż rozwija swój warsztat pracy, aby nauka była dla dzieci łatwa i przyjemna.
Agnieszka Macińska
- Nauczyciel

pedagog, lektor języka angielskiego
Absolwentka studiów licencjackich na kierunku filologia angielska. Asystentka nauczyciela w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Rozwija swój warsztat pracy o nowoczesne metody nauki języka angielskiego. Prywatnie mama świeżo upieczonego pierwszoklasisty, zapalona fanka podróży, szczególnie do krajów anglojęzycznych.
mgr Magdalena Rajska
- Nauczyciel

pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego
Absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Ukończyła kurs Centrum Metody Krakowskiej " Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania". Prywatnie mama dwójki dzieci, pasjonatka literatury dziecięcej i działań twórczych.
Marzena Pieszyńska
- Pomoc nauczyciela

pomoc nauczyciela w grupie „Światoludki”
Absolwentka kierunku przedsiębiorczości i zarządzania, uwielbiająca dzieci i wspierająca ich rozwój.
Emilia Duszyńska
- Pomoc nauczyciela

pomoc nauczyciela przedszkola w grupie "Tropiciele"
Absolwentka kierunku pedagogika.
Dorota Hankiewicz
- Pomoc nauczyciela

dyplomowana asystentka nauczyciela przedszkola w grupie "Podróżnicy"
Pomoc nauczyciela przedszkola, pomoc kuchenna, pomoc sprzątająca.

Ponadto z naszym przedszkolem stale współpracują:

mgr Marta Załuga
- Lektor języka hiszpańskiego

Absolwentka Pedagogiki Kultury Fizycznej i Zdrowotnej na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada Certyfikat DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera - Dypolm z Hiszpańskiego jako Języka Obcego). Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Polsce ale również w Hiszpanii. Języka hiszpańskiego naucza przede wszystkim poprzez zabawę i współpracę między dziećmi przez co nauka staje się przyjemna i naturalna. Praca z dziećmi jest dla niej na pierwszym miejscu pasją co sprawia, że z przyjemnością rozwija językowe talenty i umiejętności dzieci.
mgr Małgorzata Zawadzka
- Logopeda

logopedia z emisją głosu, terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym
Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku filologia polska a ponadto studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie logopedii z emisją głosu. Swoje umiejętności rozwija na wielu warsztatach i szkoleniach, między innymi: Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym, Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych, Diagnoza i terapia afazji, "Terapia Taktylna" według metody dr Swietłany Masgutowej, Terapia Ręki.
mgr Magdalena Kusiak-Ogińska
- Nauczyciel

nauczyciel rytmiki
Zajmuje się organizacją i prowadzeniem zajęć muzycznych w naszym przedszkolu. Zajęcia te uwrażliwiają na odbiór świata muzyki i wprowadzają dzieci do zaczarowanej krainy instrumentów muzycznych, oraz stanowią syntezę kształcenia umiejętności muzycznych, podstawowej wiedzy o muzyce, poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie. Spotkania realizowane są w oparciu o autorski program zajęć, zabawy muzyczne animatorów Klanzy, Metodę C. Orffa oraz B. Strauss. Na zajęcia składają się m. in. ćwiczenia słuchowe, rytmiczne, słuchanie i śpiewanie piosenek, zajęcia emisyjne, dykcja, tańce ludowe oraz współczesne z różnych regionów świata, ćwiczenia i zabawy ruchowe. Podczas zajęć dziecko rozbudza w sobie emocjonalny stosunek do muzyki, wyzwala tendencję do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej poprzez formy ruchowo - muzyczno - słowne, kształtuje harmonijny rozwój psychofizyczny ze szczególnym uwzględnieniem zdolności muzycznych.
Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie „żywych” instrumentów co stanowi najbliższą formę kontaktu dziecka z muzyką. Prowadzone są w myśl zasady – zabawa przez naukę, nauka przez zabawę.
mrg Joanna Sikorska
- Nauczyciel

instruktorka jogi
Certyfikowana instruktorka jogi z 7 letnim doświadczeniem w praktyce, nauczycielka gimnastyki korekcyjnej w wychowaniu szkolnym i przedszkolnym, animatorka i pasjonatka podróży.