Nasza Misja - "Świat Odkrywców" Przedszkole Prywatne Rzgów
Prywatne Przedszkole Łódź Górna Prywatne Przedszkole Rzgów Prywatne Przedszkole Ksawerów

Przedszkole Językowe Świat Odkrywców powstało z myślą o stworzeniu bezpiecznego, przyjaznego i stymulującego środowiska, w którym każde dziecko będzie traktowane z godnością, zaufaniem i w sposób indywidualny.

Ważne dla nas jest:

przedszkole łódź stworzenie dziecku atmosfery zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, tak by czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe;
przedszkole rzgów traktowanie dziecka z godnością i czułością, co wzmocni w nim poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości;
przedszkole pabianice dostosowanie działań wspierających rozwój dziecka do jego indywidualnego tempa rozwoju;
przedszkole tuszyn kształtowanie u dziecka świadomości emocjonalnej, aby ułatwić mu zrozumienie i akceptację własnych przeżyć emocjonalnych oraz zapanowanie nad zachowaniem w trakcie ich przeżywania;
przedszkole ksawerów budowanie w dziecku otwartości na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, z innych kultur, a także gotowości do szukania nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań;
przedszkole łódź górna rozwijanie w dzieciach bogatej wyobraźni twórczej oraz zdolności do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli;
przedszkole starowa góra świadome przygotowanie przestrzeni do dziecięcej zabawy w taki sposób, aby zachęcić dzieci do podejmowania twórczej działalności;
przedszkole stara gadka pozostawianie dzieciom czasu na swobodną zabawę, kształcącą ich umiejętności społeczne i kreatywność.

Wiek przedszkolny to czas, kiedy dziecko najefektywniej zdobywa nową wiedzę i umiejętności, dlatego ważne jest, aby stworzyć ku temu odpowiednie warunki i zapewnić atmosferę sprzyjającą rozwojowi, również w zakresie inteligencji emocjonalnej i umiejętności społecznych. W Świecie Odkrywców pamiętamy, że dzieci prawidłowo rozwijające się w sferze emocjonalnej najpełniej wykorzystują swój potencjał intelektualny, chętnie i szybko przyswajają nową wiedzę i nie boją się podejmowania wyzwań.

W naszym przedszkolu rozwijamy umiejętności społeczne i emocjonalne, co pozwala dziecku:

  • rozpoznawać swoje emocje i nimi zarządzać,
  • wyznaczać i osiągać pozytywne cele,
  • okazywać troskę i zainteresowanie innym,
  • udzielać pomocy i prosić o pomoc,
  • budować i rozwijać pozytywne relacje z innymi,
  • nawiązywać przyjaźnie,
  • konstruktywnie i z szacunkiem dla drugiej osoby rozwiązywać konflikty i problemy,
  • skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach.