Nasza oferta - Niepubliczne Przedszkole Językowe Łódź
Prywatne Przedszkole Łódź Górna Prywatne Przedszkole Rzgów Prywatne Przedszkole Ksawerów

Nasze Przedszkole jest otwarte przez 12 miesięcy w roku w godz: 7:30-17:30, oprócz dni wolnych od pracy, świąt państwowych oraz podawanych na początku roku szkolnego pięciu tzw. „dni dyrektorskich”, kiedy to przedszkole planowo nie pracuje (np. 2 maja, 24 i 31 grudnia, piątek po Bożym Ciele). Od września do czerwca uczymy zgodnie z podstawą programową MEN, którą rozszerzamy o szeroki wachlarz zajęć wszechstronnie rozwijających pamięć, koncentrację, kreatywność oraz kompetencje emocjonalne społeczne, według określonego na początku roku szkolnego harmonogramu. W lipcu i sierpniu proponujemy atrakcyjny program wakacyjny, w który nawet na moment nie wkrada się nuda.

Nasi Odkrywcy mają okazję rozwijać swoje indywidualne talenty i zainteresowania poprzez udział w ciekawych zajęciach. Dbamy aby ta oferta była różnorodna i atrakcyjna dla dzieci. Oferta zajęć zmienia się co jakiś czas, w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci. Dzięki temu nasi uczniowie podczas kilkuletniego pobytu w przedszkolu mają okazję spróbować bardzo wielu aktywności.  Posiadamy również bogatą ofertę zajęć dodatkowych, co jeszcze bardziej uatrakcyjnia nasze przedszkole.

Zajęcia ujęte w ramach czesnego

Znajomość języków obcych jest pożądana nie tylko ze względu na zdolności komunikacyjne, ale daje dziecku przewagę w późniejszym wykształceniu i na kolejnych etapach życia. Warto zainwestować w dziecko już na etapie nauczania początkowego, gdy dziecko najefektywniej zdobywa nową wiedzę, by wyposażyć je w cenne umiejętności werbalne. Tradycyjne lekcje wydłużają czas nauki i sprawiają, że chęć do przyswajania wiedzy jest niska. Standardowe nauczanie nie sprawdza się w przypadku małych dzieci, dlatego tak istotne jest naturalne osłuchiwanie się ze słówkami i zwrotami po angielsku podczas codziennych czynności.

Wybierając Niepubliczne Przedszkole Językowe Świat Odkrywców, zyskujesz pewność, że Twoje dziecko każdego dnia obcuje z doświadczonym anglistą. Oferujemy codzienną i skuteczną naukę języka angielskiego metodą zajęć lekcyjnych i projektów. Polega ona na nauce języka w praktyce, dzięki czemu dzieci poznają nowe słowa, ćwiczą wymowę i kreatywnie spędzają czas na zabawie i nauce. W naszym przedszkolu, każda grupa prowadzona jest przez nauczyciela anglojęzycznego, dlatego język ten towarzyszy dzieciom w każdej aktywności przedszkolnej tworząc tym samym naturalne środowisko do nauki języka obcego jak ojczystego.

Dzieci mają zapewnioną także naukę języka hiszpańskiego z doświadczoną lektorką. Przyswajanie języka jest niezwykle przyjemne i wesołe poprzez wprowadzane nauki za pomocą rymowanek, piosenek oraz tańca. Dzieci poprzez modelowanie lektora i powtarzanie rozwijają struktury językowe w sposób naturalny, bez konieczności uczenia się reguł gramatycznych.

Zajęcia z Jogi dla dzieci prowadzi doświadczona instruktorka jogi. Ćwiczenia polegają na  naśladowaniu i odgrywaniu ról, np. zwierząt z opowiadania. Wszystkie z poznawanych asan uczą utrzymywania równowagi, kontrolowania swojego ciała i koncentracji.

Zajęcia z tańca nowoczesnego dostosowane do wieku oraz predyspozycji rozwojowych dzieci. Na zajęciach dzieci uczą się podstawowych kroków tańca i prawidłowej postawy. Zajęcia taneczne doskonale rozwijają koordynację, słuch muzyczny oraz orientację we własnym ciele i przestrzeni. Są to zajęcia, które przede wszystkim pobudzają naturalną radość dziecka i doskonale pożytkują dziecięcą energię.

Zajęcia kodowania dla najmłodszych to przede wszystkim zabawa z kodem. Prowadzący posługują się zrozumiałym dla dzieci językiem, mówią w sposób jasny i prosty, dzięki czemu łatwiej jest im zrozumieć mechanizmy i zagadnienia informatyczne.

Zajęcia rytmiki w naszym przedszkolu to nie tylko śpiewanie piosenek, ale także poznawanie muzyki i instrumentów z różnych stron świata i regionów Polski. To również przybliżanie dzieciom różnych gatunków muzycznych od muzyki klasycznej po muzykę rockową.

Zajęcia te skierowane są zarówno do dzieci, które mają problemy logopedyczne (wówczas ich  celem  jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu), jak i do dzieci mówiących prawidłowo, gdyż wówczas ich zadaniem jest doskonalenie języka, dzięki czemu dzieci uwrażliwiane są na cechy wspólne muzyki i mowy takie, jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu  prowadzone są w formie zabawy przez wykwalifikowanego i doświadczonego logopedę.

W naszym przedszkolu szczególną uwagę przywiązujemy do rozwijania umiejętności dzieci w zakresie treningu uważności, znanej też jako Mindfulness. Jest to metoda skupienia na chwili obecnej, na przeżywaniu tu i teraz, bez wydawania sądów czy ocen. W naszym przedszkolu zajęcia Mindfulness odbywają się codziennie.

W naszym przedszkolu zapraszamy dzieci do Kids Lab – specjalnego laboratorium dostosowanego dla przedszkolaków. Priorytetem jest praktyczne doświadczanie, więc dysponujemy narzędziami takimi jak miarki, pęsety, lupy czy mikroskopy. Bezpieczne probówki, miarki i strzykawki, w połączeniu z interaktywnymi tablicami oraz kolorowymi prezentacjami, pomagają zrozumieć nawet skomplikowane koncepcje w sposób dostosowany do młodych umysłów.

Kids Lab to nie tylko nauka, ale rozwijanie umiejętności takich jak myślenie krytyczne czy praca w grupie. Dzieci uczą się formułować pytania, przeprowadzać badania i testować hipotezy, wszystko w atmosferze zabawy i odkrywania. 

Chcesz dowiedzieć się więcej: Kids Lab

To autorski program zajęć rozwijających wiedzę o świecie, których głównym celem jest przybliżenie dzieciom kultury, tradycji, języka, obyczajów, a także środowiska geograficznego różnych krajów,  tak by wzbudzić w nich ciekawość świata. Prowadzone w ramach tego programu warsztaty kulinarne – to fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie dzieci poznają przyprawy z Afryki, Azji czy Ameryki Południowej, a także gotują  potrawy charakterystyczne dla różnych krajów i regionów.

Zajęcia rozwijające umiejętność obserwacji oraz rozwiązywania problemów przyrodniczych. Kształtujące umiejętność współpracy w zespołach zadaniowych oraz grupie rówieśniczej. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z bogactwem przyrodniczym najbliższej okolicy. Dzieci nauczą się poznawać przyrodę wszystkimi zmysłami, zdobywać wiedzę o środowisku, jego ochronie i zagrożeniach.

Zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci uczą się tworzyć roboty, wykorzystując do tego specjalnie zaprojektowane klocki Lego Education WeDo oraz je programować. Ta forma zajęć, kładzie nacisk przede wszystkim na zabawę i interakcję, sprawia, że dzieci bardzo szybko przyswajają wiedzę, a także rozwijają w sobie pasję do jej zdobywania.

To kolejna odsłona naszych zajęć z wychowania muzycznego w naszym przedszkolu, kontynuując tym samym wielotorowe i wielozmysłowe kształcenie. Jak każdy taniec, taniec ludowy wspomaga rozwój ogólny dziecka, wpływa pozytywnie na jego pamięć, sprawność ruchową oraz wspomaga w poczuciu własnej wartości. Celem zajęć jest poznanie i kształtowanie szacunku do narodowych i lokalnych tradycji, muzyki i tańca tradycyjnego u dzieci. Przy okazji dzieci poznają tradycje ludowe, zwyczaje i obrzędy różnych regionów Polski wraz z charakterystycznymi dla danego regionu stroju.

W każdym miesiącu odbywa się co najmniej jedna wycieczka, w ramach której dzieci mają okazję bezpośrednio poznawać otaczający je Świat. Dowiedz się więcej na: Wycieczki Świata Odkrywców

Zajęcia dodatkowe nie ujęte w ramach czesnego (płatne)

Nauka oraz doskonalenie pływania dla dzieci od 3-ego roku życia, prowadzone na basenie w bliskiej okolicy przedszkola, prowadzone przez trenerów pływania i profesjonalistów, którzy lata spędzili na basenach trenując oraz zdobywając najwyższe laury w Polsce i za granicą. Trenerzy stawiają na jakość zajęć, nowoczesność i innowacyjność.

Cena 70 zł za jedne zajęcia (płatne gdy dziecko uczestniczy w zajęciach).

UWAGA: Od września 2024 pływanie stanie się integralną częścią naszego programu edukacyjnego ujętego w ramach czesnego.

Balet, jak żaden inny rodzaj tańca najlepiej uczy płynności ruchów, zręczności, wdzięku, wpływa na poprawienie koncentracji i samodyscypliny, pomaga rozwinąć harmonijną koordynację ruchową, zachęca do inwencji twórczej. Dzieciom „dynamicznym” pozwala na rozładowanie energii, a tym zamkniętym w sobie na pokonanie swej nieśmiałości. Motywuje do współdziałania w grupie, uwrażliwia na sztukę, a szczególnie na muzykę, wprowadza w świat piękna.

Cena 35 zł za jedne zajęcia (płatne gdy dziecko uczestniczy w zajęciach).

Treningi dla dzieci są połączeniem elementów karate z zabawą. Ćwiczenie karate świetnie rozwija zmysł równowagi i koordynację ruchów, której często dzieci jeszcze nie mają. Trening karate uczy dzieci bezpiecznego i koleżeńskiego przebywania w grupie. Podczas ćwiczeń przykłada się dużą wagę do dbałości o partnera, na którym wykonuje się technikę i do bezpiecznego poruszania się w otoczeniu innych ćwiczących.

Cena 35 zł za jedne zajęcia (płatne gdy dziecko uczestniczy w zajęciach).

Każde dziecko, na początku roku przedszkolnego, jest bezpłatnie diagnozowane przez logopedę, który określa poziom rozwoju językowego dziecka, a w razie potrzeby proponuje udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych. Pomoc logopedy obejmuje również spotkania z rodzicami i wspomaganie personelu pedagogicznego w rozwijaniu kompetencji językowych dzieci. Program pracy z dzieckiem jest dostosowywany indywidualnie do jego możliwości i potrzeb. Metody pracy, jakie stosuje logopeda to przede wszystkim gry i zabawy, co sprawia, że dzieci uczestniczą w zajęciach chętnie i nie nudzą się.

Cena 65 zł za 30 min zajęć (płatne gdy dziecko uczestniczy w zajęciach).

Indywidualna nauka języka angielskiego z lektorem pozwala na idealne dopasowanie harmonogramu i treści kursu do potrzeb dziecka. Dziecko uczy się we własnym tempie i skupia się na interesujących go zagadnieniach, aby już wkrótce móc cieszyć się szybkimi postępami i swobodną komunikacją.

Cena 65 zł za 30 min zajęć (płatne gdy dziecko uczestniczy w zajęciach).

Indywidualne zajęcia nauki gry w klasie keyboardu pt. „Od przedszkolaka do Bacha”, prowadzone metodą Suzuki, dostosowaną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Gra na instrumencie rozwija u dzieci pamięć werbalną, połączenia nerwowe między dwoma półkulami mózgu, zdolności manualne, a przez to także potencjał intelektualny. Dzięki temu dziecko osiąga lepsze wyniki w nauce szkolnej. Uczy się także systematyczności, dyscypliny, skupienia uwagi i osiągania celów.

Cena 35 zł za 20 min zajęć (płatne gdy dziecko uczestniczy w zajęciach).

Zajęcia prowadzone w grupie. Nauka w szachy wpływa pozytywnie na doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia. Wspomagają rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych. Gra w szachy kształtuje osobowość  i uczy radzenia sobie z problemami.

Cena 60 zł miesięcznie

Doskonałe
Świat Odkrwyców - Niepubliczne przedszkole językowe
4.95
star star star star star-outline
Na podstawie 21 opiniiinformation-circle-outline
Zobacz więcej opinii
Tomasz  (21 października 2021) 
google-logoZweryfikowana
facebook-logo

star star star star star
Super przedszkole. Z punktu widzenia naszego synka Świat Odkrywców to przytulne i bezpieczne miejsce, w którym ukochane „Ciocie” dbają o to żeby dzieci czuły się jak w drugim domu. Z punktu widzenia rodziców to miejsce, które zapewnia dziecku rozwój poprzez bardzo urozmaicony plan zajęć i fachową kadrę. Warto zaufać dyrekcji i pedagogom i współpracując razem cieszyć się z prawidłowego rozwoju dziecka. Nasz synek spędził tu pięć cudownych lat i świetnie przygotowany rozpoczął przygodę pierwszoklasisty. Dziękujemy.
Ela  (6 marca 2017) 
google-logoZweryfikowana
facebook-logo

star star star star star
Drugi dom mojego dziecka - ciężko córkę zabrać do domu. Dzieci są zaopiekowane, zajęte mnóstwem naprawdę fajnych aktywności, dużo się uczą a ile przy tym radości 😮