Opieka psycholog.-pedagogiczna - Przedszkole Prywatne Rzgów
Prywatne Przedszkole Łódź Górna Prywatne Przedszkole Rzgów Prywatne Przedszkole Ksawerów

W naszym przedszkolu prowadzona jest stała opieka psychologiczno-pedagogiczna wszystkich podopiecznych. Obejmuje ona szerokie spektrum różnorodnych oddziaływań: zajęcia grupowe i indywidualne, obserwację, diagnozę. Bacznie czuwamy nad sferą psychologiczną, w szczególności nad rozwojem poznawczym, emocjonalnym oraz społecznym dzieci. Tworzymy optymalne warunki do rozwoju osobowościowego i intelektualnego. Dbamy o zachowanie równowagi między tworzeniem indywidualności i nabywaniem umiejętności społecznego współdziałania.

OBSERWACJA I INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

Obserwacja  dziecka w grupie rówieśniczej ma miejsce  podczas różnorodnych zajęć, pod kierunkiem analizy rozwoju poznawczego, emocjonalno-wolincjonalnego oraz społecznego. Polega na nawiązywaniu indywidualnego kontaktu z podopiecznym oraz oddziaływaniach psychologiczno-pedagogicznych optymalizujących   rozwój dziecka.

Obserwacja obejmuje m.in. następujące kategorie:

 • aktywność i uwaga;
 • kontakt z psychologiem i wychowawcą;
 • mowa i komunikacja;
 • zabawa;
 • kontakt z innymi dziećmi.

Interwencja psychologiczno-pedagogiczna obejmuje w szczególności indywidualny trening poznawczy, dostosowany do potrzeb dziecka.

Cele indywidualnego treningu poznawczego to:

 • rozwój pamięci;
 • rozwój uwagi;
 • rozwój wyobraźni;
 • rozwój percepcji;
 • rozwój myślenia;
 • rozwój zdolności manipulacyjnych i grafomotorycznych.

Dzieci sześcioletnie są również badane pod kierunkiem gotowości szkolnej.

PRZYDATNA LITERATURA

Wykaz literatury dotyczącej procesu wychowania i rozwoju dzieci. To również propozycje książek dla najmłodszych oraz e-booków.

Lista ta dostępna jest na terenie przedszkola, na naszej tablicy informacyjnej.

 • Mazlish Faber „Wyzwoleni Rodzice Wyzwolone Dzieci”
 • Michael Winterhoff „Mali tyrani. Kształtowanie dojrzałości psychicznej i emocjonalnej u dzieci i młodzieży”
 • Medina John J. „Jak wychować szczęśliwe dziecko”
 • Gordon Thomas „Wychowanie bez porażek”
 • Kast-Zahn Annette „Każde dziecko może nauczyć się reguł. Jak ustanowić granice i wytyczyć zasady postępowania od niemowlaka do dziecka w wieku szkolnym
 • Obuchowska Irena „Kochać i rozumieć cz.1,2,3, Media Rodzina”
 • Marshall B. Rosenberg „Wychowanie w duchu empatii. Rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy”
 • Kevin Leman “Jak wychowywać dziecko i nie oszaleć?”
 • Teresa Dąbrowska, Barbara Wojciechowska-Charlak „Między praktyką a teorią wychowania”