Facebook
Dołącz do Świata Odkrywców w Naszym  przedszkolu

Przedszkole

Ramowy rozkład dnia uwzględniający czas form aktywności dzieci w zgodzie z podstawą programową MEN

Godzina Rodzaj aktywności - charakterystyka podejmowanych działań
7.30-8.30 Swobodna aktywność dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań,  zgodnie z potrzebami dzieci.
8.30-8.45 Czytanie dzieciom
8.45-9.00 Poranna gimnastyka. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci (zabawy: muzyczno-ruchowe, integracyjno-ruchowe, ruch przy muzyce)
9.00-9.30

Przygotowanie do śniadania (czynności: higieniczne, organizacyjno-porządkowe,                                                 Śniadanie,                                                                                                                                                                          Mycie zębów

9.30-9.45 Trening ciszy
9.45-10.15

Grupa I - Obieżyświat

Grupa II - język angielski

Grupa III - Realizacja podstawy programowej - zajęcia poznawczo - wychowawcze, wynikające z realizacji planu pracy z wykorzystaniem różnorodnych metod / w każdy ostatni wotrek m-ca zajęcia z programowania i robotyki - Ale Robot

10.15 - 10.45

Grupa I - język angielski

Grupa II - Realizacja podstawy programowej

Grupa III - Obieżyświat / w każdy ostatni wotrek m-ca zajęcia z programowania i robotyki - Ale Robot

10.45 - 11.15

Grupa I - Realizacja podstawy programowej

Grupa II - Obieżyświat

Grupa III - język angielski

11.15 - 12.15

Swobodne zabawy w ogrodzie -  indywidualne, grupowe i zespołowe zabawy ruchowe (ustalenie zasad zabawy w ogrodzie, swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń, gry i zabawy sportowe)

12.15 - 12.45

Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne i organizacyjno-porządkowe)

Obiad

12.45 - 13.30

Odpoczynek - relaksacja:  higiena układu nerwowego (słuchanie: muzyki, dźwięków przyrody, bajek)

Zabawa swobodna - wg potrzeb

"Zerówkowicze" - praca indywidualna (poniedziałek, środa, piątek)

13.30 - 15.00 Zajęcia dodatkowe (3 x 30 min.) oraz zabawy swobodne - według rozkładu zajęć popołudniowych
15.00 - 15.30

Przygotowanie do podwieczorku (czynności: higieniczne, organizacyjno -porządkowe)

Podwieczorek

15.30 - 17.30

Zajęcia warsztatowe w sali lub w ogrodzie (zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne)

Zajęcia indywidualne z nauczycielem

Swobodne zabawy dzieci (w sali dydaktycznej lub w ogrodzie)