Facebook
Dołącz do Świata Odkrywców w Naszym  przedszkolu

Przedszkole

Monika Bengueddah – psycholog-pedagog.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyłam również studia I stopnia na kierunku pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej.  Obecnie pracuję w obszarze szkolnictwa i kształcenia medycznego. Moje działania zawodowe ukierunkowane są zarówno na dorosłych (rodzice, nauczyciele, żołnierze), jak i na dzieci (uczniowie, dzieci z autyzmem, dzieci z Zespołem Aspergera).  Dzięki  tak szerokiemu obszarowi oddziaływań mam niepowtarzalną możliwość obserwowania procesu dydaktyczno-wychowawczego zarówno z perspektywy dorosłego, jak i dziecka, zarówno z perspektywy osoby zdrowej, jak i doświadczającej trudności rozwojowych.  Dzięki wcześniejszej pracy w roli psychologa w Polskim Stowarzyszeniu  Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym udoskonaliłam warsztat zawodowy w obszarze oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych wspierających wszechstronny rozwój człowieka .  Praca indywidualna z podopiecznymi jak i prowadzenie zajęć grupowych pozwoliły mi rozwinąć kreatywność w planowaniu i organizacji wszelkich form przekazu, dostosowywania go do specyficznych potrzeb danej grupy odbiorców, a także pokazały znaczenie życzliwego i pełnego szacunku ustosunkowania do drugiego człowieka. Empatyczne zrozumienie oraz uśmiech są dla mnie nieodłącznymi elementami pracy z najmłodszymi.  Czas wolny od obowiązków zawodowych  poświęcam na rozwijanie zainteresowań lingwistycznych, sport i podróże.