Facebook
Dołącz do Świata Odkrywców w Naszym  przedszkolu

oferta zajęć dodatkowych

Wszystkie zajęcia grupowe prowadzone w Niepublicznym Przedszkolu Językowym Świat Odkrywców ujęte są w ramach czesnego, co oznacza, że rodzice nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych opłat. Zajęcia dodatkowe odbywają sie przez cały rok, również w miesiącach lipiec - sierpień. Szczegółowy opis grupowych zajęć dodatkowych ujętych w ramach czesnego dostępny jest w zakładce Przedszkole/zajęcia dodatkowe.

Dzieci mają ponadto możliwość dodatkowo płatnego uczestniczenia indywidualnie lub w małych kiluosobowych grupkach w poszczególnych zajęciach dobranych szczególnie do ich predyspozycji i zainteresowań.

W naszym Przedszklu organizujemy:

1) indywidualne zajęcia językowe z lektorami języka hiszpańskiego i angielskiego.

Zajęcia odbywają się z profesjonalnym lektorem danego języka posiadającym doświadczenie w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym. Mają one na celu zapoznanie dzieci z brzmieniem i melodią języka obcego, rozumienie przez nie prostych poleceń nauczyciela i właściwą werbalną lub pozawerbalna reakcję na nie, poznawianie nowych słów (zwierzęta, części ciała, nazwy ubrań, arytkuły żywnościowe, sprzęty domowe, stany emocjonalne i uczucia, codzienne czynności, pogoda, środki transportu, zawody, natura, przyimki i cechy przedmiotów itp)

3) logopedia:

Zajęcia odbywają się indywidualnie 1 raz w tygodniu po 30 min. Dostosowane są do potrzeb dziecka po diagnozie logpoedycznej przprowadzonej w ramach zajęć logopedycznych, w ktrych uczestniczą wszystkie dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola.

4) balet: zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w kilkuosobowych grupach (ok. 7 osób) i trwają po 30 min.

5) karate: zajęcia sportowe prowadzone z instruktorem z Klubu DOJO United. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w kilkuosobowych grupach (ok. 7 osób) i trwają po 30 min.

7) nauka pływania na basenie Verte przy ul. Municypalnej - 45 minut, grupy po 8-10 osób, dwóch instruktorów w wodzie.