Facebook
Dołącz do Świata Odkrywców w Naszym przedszkolu

Przedszkole

W naszym Przedszkolu zwracamy szczególną uwagę na wszechstronny rozwój dziecka, czego dowodem jest bogata oferta zajęć dodatkowych wykraczających poza obowiązkowo realizowaną podstawę programową. Zajęcia te zapewniają wszechstronny rozwój emocjonalny, społeczny, intelektualny i ruchowy. W ramach czesnego każdego dnia oferujemy naszym podopiecznym różnorodne zajęcia dodatkowe, które odbywają się u nas przez cały rok kalendarzowy - również w wakacje.

Zajęcia dodatkowe:

 • Język hiszpański - lekcje z lektorem 1 x w tygodniu
 • Język angielski - lekcje z lektorem 5 x w tygodniu oraz całodzienny kontakt z językiem - jeden z nauczycieli w każdej grupie posługuje się językiem angielskim.
 • W-F  1 x w tygodniu
 • Rytmika - 1 x w tygodniu
 • Zajęcia z logopedą (logorytmika) 1 x w tygodniu
 • Joga - 1 x na dwa tygodniu
 • Dance Kids/ taniec ludowy 2 x w tygodniu
 • Młody Naukowiec - eksperymenty z różnych dziedzin nauki w formie zabawy - 1 x w miesiącu.

Zajęcia  prowadzone w ramach realizacji podstawy programowej MEN:

 • Obieżyświat - zajęcia prowadzone w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Tropiciele”
 • Zajęcia i warsztaty plastyczne
 • Zajęcia i warsztaty muzyczne
 • Warsztaty kulinarne

Zajęcia indywidualne ( dodatkowo płatne) -  ustalane są dla każdego dziecka z osobna, w dogodnym dla Państwa terminie.

Proponowane zajęcia indywidualne (lub w małych grupach):

- język angielski

- język hiszpański

- balet

- karate

- tnauka pływania na basenie Verte przy ul. Municypalnej w Łodzi

Opis zajęć  prowadzonych w przedszkolu „Świat Odkrywców”

Języki obce - zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, którzy dzięki swemu doświadczeniu w pracy z dziećmi wiedzą, że pierwsze doświadczenia edukacyjne najmłodszych są znaczące dla ich rozwoju i  w dużej mierze kształtują stosunek do dalszej nauki. Podczas zajęć wykorzystywane są  różnorodne gry oraz zabawy ruchowe, pamięciowe, piosenki, wierszyki, które z jednej strony umożliwiają naturalne i swobodne zapamiętywanie, z drugiej zaś sprawiają, że pierwszy kontakt z językiem  kojarzy się z przyjemnymi doświadczeniami. Ponadto wychowawcy posługują się językami obcymi w codziennych sytuacjach np. podczas porannej gimnastyki, czynności higienicznych,  posiłków, czy zajęć edukacyjnych, dzięki czemu dzieci w  naturalny sposób doświadczają i „osłuchują się” z  językiem angielskim i hiszpańskim. Należy pamiętać, że  nauka języka obcego jest świetnym ćwiczeniem intelektualnym, poprawia zdolność koncentracji, ćwiczy pamięć, zwiększa poziom naszego kulturowego obycia, pozwala spojrzeć na świat z punktu widzenia innej kultury.

 • Język angielski -  jest obecnie najpopularniejszym językiem na świecie, a jednocześnie jednym z najłatwiejszych do opanowania. To język nauki, biznesu i współpracy międzynarodowej, którego znajomość jest niezbędna, jeśli chcemy dostać dobrą pracę w kraju czy za granicą - dlatego warto się go uczyć już od najmłodszych lat.
 • Język hiszpański - jest  drugim najczęściej stosowanym językiem w międzynarodowej komunikacji i  trzecim  najczęściej używanym językiem na świecie - dlatego właśnie chcemy, by nasi podopieczni mieli z nim kontak. Nauka języka hiszpańskiego jest jednak  istotna nie tylko w odniesieniu do światowej ekonomii, ale także może  być   doskonałą formą rozwoju osobistego dzieci. Hiszpańska kultura i afirmacja życia jest „zaraźliwa”, wyzwala w ludziach optymizm i budzi radość, a przecież właśnie tego chcemy dla naszych dzieci.

Rytmika – zajęcia rytmiki w naszym przedszkolu to nie tylko śpiewanie piosenek, ale także poznawanie muzyki i instrumentów z różnych stron świata i regionów Polski. To również przybliżanie dzieciom różnych gatunków muzycznych od muzyki klasycznej po muzykę rockową.

Zajęcia z logopedą - zajęcia te kierowane są zarówno do dzieci, które mają problemy logopedyczne (wówczas ich  celem  jest usunięcie problemu) oraz do dzieci mówiących prawidłowo, gdyż wówczas ich zadaniem jest doskonalenie języka, dzięki czemu dzieci mówią coraz poprawniej. Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu  prowadzone są w formie zabawy. Zarówno metody pracy, jak i pomoce dydaktyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych podopiecznych.

Obieżyświat – to szeroko rozumiane zajęcia kulturowe, których głównym celem jest przybliżenie dzieciom tradycji, języka, obyczajów, a także środowiska geograficznego różnych krajów,  tak by wzbudzić w nich ciekawość świata. Ponadto zajęcia te pozwalają poznać stare obrzędy słowiańskie, polskie tradycje ludowe oraz ciekawostki dotyczące regionu. Mając świadomość, że wychowanie młodego człowieka powinno opierać się na świecie wartości intelektualnych, moralnych i estetycznych,  chcemy w naszym przedszkolu przekazywać treści związane z kulturą poprzez zabawę, która wyzwala silne pozytywne emocje. W tym celu wykorzystujemy różne formy działań - taniec, śpiew, recytację, aktywność plastyczno - konstrukcyjną, organizujemy warsztaty kulinarne, a także wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi. Wiemy przecież, że przedszkolak, by zrozumieć musi „dotknąć, spróbować, przeżyć”.

Zajęcia i warsztaty plastyczne - to zajęcia, które mają na celu rozbudzać w nich kreatywność, uczyć wyrażania emocji przez sztukę, a także doskonalić zdolności manualne. By sprostać tym wszystkim zadaniom podczas naszych zajęć stosujemy różnorodne techniki  i metody – malujemy palcami, węglem, lepimy w glinie, tworzymy kolaże, do których wykorzystujemy papier, różnorodne tkaniny, a także przedmioty codziennego użytku. Wszystko po to, by rozbudzać wyobraźnię dzieci.

Zajęcia i warsztaty muzyczne - to zajęcia mające na celu rozwijanie kreatywności poprzez improwizację oraz tworzenie muzyki, a także wyrobienie poczucia rytmu i wrażliwości na dżwięki. Ich istotą jest także zapoznanie dzieci z instrumentami muzycznymi, a także nauka gry na niektórych z nich np. na trójkącie, marakasach, tamburynie, bębnach czy kołatkach.  

Warsztaty kulinarne - to zajęcia będące fascynującą podróżą do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie dzieci poznają przyprawy z Afryki, Azji czy Ameryki Południowej, a także gotują  potrawy charakterystyczne dla różnych krajów. Warsztaty te są integralną częścią zajęć kulturowych Obieżyświat

Młody Naukowiec - to doskonałe połączenie przyswajania wiedzy z zabawą. Podczas tych zajęć dzieci przeprowadzają pod okiem nauczycieli doświadczenia i eksperymenty z różnych dziedzin nauki. Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają naturalną chęć doświadczania i poznawania tajemnic otaczającego je świata, chcą poznawać swoje środowisko dzięki naturalnym przeżyciom, dlatego zadają mnóstwo pytań i chętnie działają. Chęć zdobywania wiedzy jest motorem ich rozwoju. Chcemy pomóc im dostrzec magię nauki, by tworzyły definicje na miarę swojego rozumienia rzeczywistości i budowały własne teorie. 

Młody Naukowiec do zajęcia naukowo - doświadczalne dla dzieci, które umożliwiają bezpośredni kontakt z nauką poprzez ciekawe eksperymenty, obrazujące w prosty sposób prawa natury. Zajęcia mają charakter zabawy, która pozwala na kształtowanie wyobraźni i ćwiczenie kreatywności. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań dzieci, wykraczających poza program wychowania przedszkolnego. Sa to zajęcia dodatkowe, będące znakomitym połączeniem praktycznej nauki oraz wspaniałej zabawy. Wykonywane w trakcie zajęć eksperymenty z pewnością na długo pozostaną w pamięci naszych pociech. Program podzielony jest na tematy zawarte w następujących działach: powietrze, woda, światło, ruch, magnetyzm, elektryczność, chemia, zmysły.

Joga - Czy praktyka jogi u kilkuletnich dzieci ma sens? Tak, ponieważ kształtuje nawyki właściwej postawy. Dodatkowo ćwiczy mieśnie stóp, dzięki czemu zmniejsza ryzyko występowania płaskostopia. Dziecięce sesje jogi są dynamiczne, dopasowane do temperamentu maluchów. Początkowo zajęcia opierają się na grach i zabawach z wykorzystaniem asan. Nazewnictwo w jodze nawiązuje do świata zwierząt, w związku z czym ćwiczenia stają się relaksującą zabawą w ZOO lub dżunglę, co pobudza ich wybraźnię. Joga dla dzieci jest najbardziej wszechstronną profilaktyką problemów kręgosłupa i układu kostno - mięśniowego, a jednocześnie uczy wytrwałości i uważności - cech tak ważnych w procesie nauki i rozwoju dziecka.  Poza tym joga wspomaga koncentrację - niektóre pozycje wymagaja wejżenia w siebie, odnalezienia równowagi i spokoju.  Dopiero z czasem po zapoznaniu sie z pozycjami, dzieci precyzyjnie odtwarzają asany. Dzięki temu wzmacniają swoje mieśnie i pogłębiają świadomość ciała.  Joga jest dosknałym uzupełnieniem lub alternatywą dla gimnastyki korekcyjnej, pozwalającą nie tylko wzmocnić plecy czy poprawić sprawność stóp (pracujemy boso, uczymy właściwego obciążania stóp), ale również porawić zdolność koncentracji.