Facebook
Dołącz do Świata Odkrywców w Naszym przedszkolu

Przedszkole

Oddziaływania psychologiczne kierowane są również wobec kadry placówki, co zwiększa skuteczność współpracy, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu pracowników oraz efektywnie wpływa na tworzenie przyjaznej atmosfery w  Świecie Odkrywców.
W zależności od aktualnych potrzeb prowadzone są spotkania zespołu dydaktyczno-wychowawczego, zajęcia wspierające, wewnętrzne szkolenia.

Szkolenia skierowane do zespołu dydaktyczno-wychowawczego obejmują m. in. następujące tematy:

 • Wsparcie psychologiczne dzieci przez wychowawców.
 • Stres psychologiczny- przyczyny, przebieg, objawy i sposoby radzenia sobie.
 • Higiena psychiczna dzieci. Budowanie właściwych nawyków zdrowego trybu życia.
 • Higiena psychiczna wychowawców. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Rozwiązywanie konfliktów.
 • Współdziałanie i współpraca.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Tolerancja I stereotypy.
 • Skuteczna współpraca z rodzicami.
 • Zachowania trudne u dzieci.
 • Współpraca zespołu dydaktyczno-wychowawczego